MTC-TEJPING.cz – Kurzy tejpování

Opatření proti COVID 19

Kurzy probíhají v souladu s vládním nařízením

Během kurzu respektujeme obecná opatření

  • roušky během školení
  • stálá dezinfekce prostředí
  • časté větrání
  • čestné prohlášení o bezinfekčnosti

V případě nemoci nebo karantény, je platba za kurz účastníkovi vrácena

(Preferujeme individuální přístup)