MTC-TEJPING.cz – Kurzy tejpování

Kurz „A+B“

9 800 

Druh kurzu: Kurz „A+B“
Termín A:  24. – 26. 1. 2025
Termín B: 14. – 16. 2. 2025
Místo konání: Ostrava

Náplň kurzu:

  • teoretické základy tejpování, historie tejpování, účinky, indikace, kontraindikace
  • praktická část

praktická část je po dobu téměř celého kurzu a řídí se striktně osnovami MTC. Je zaměřena na tejpování nejzákladnějších diagnóz, tak aby terapeut, který kurz absolvuje dokázal tejp bez problému použít ve svojí praxi (lékařské tejpování , tejpování dětí, základy lymf tejpování,…)

V ceně kurzu jsou zahrnuta skripta a  tejpovací materiál a sobotní obědy

KURZ A+B – tento kurz je dvouvíkendový (zpravidla pá 14-19, so 9-19, ne 9-14) s odstupem cca 4 týdnů.

víkend A obsahuje :

teorie tejpování, tejpování svalových skupin na horní končetině, krku, trupu a dolní končetině.

víkend B obsahuje:

možnost opakování, konzultace vlastních zkušeností s tejpováním, základy lymfatického tejpování a jednotlivé diagnozy (halux valgus, pareza nervu trigeminu, ventrální luxace ramene, fraktura žeber,…)

O našich kurzech

Kurzy Medical Taping Conceptu probíhají pod vedením Lucie Krestové, která se v roce 2008 stala instruktorem MTC a tímto dostala oprávnění k lektorské činnosti a udělování certifikátů.
Kurz MTC je určen pouze pro zdravotnické pracovníky: fyzioterapeuty, ergoterapeuty, lékaře, maséry a zdravotní sestry
Doklad o zdravotnickém vzdělání je podmínkou pro účast na kurzu.
Absolventi obou kurzů získají mezinárodně uznávaný certifikát, který opravňuje k využití MTC v praxi.
Absolventi kurzu MTC se tímto stávají součástí Medical Taping Conceptu a jsou oprávněni ke koupi exkluzivního tejpovacího materiálu Kira Sports Tape a dále získávají 10% slevu na tejpovací materiál.